×

Tải App (ứng dụng) để nhận 100 điểm thưởng!

  Bỏ qua

Đăng nhập blog Đăng ký blog

Tài khoản
Mật mã

  Tìm lại mật mã

Thông báo mới nhất

Thành viên thân mến, Để có thể nhanh chóng nhận được mail điều tra, xin bạn vui lòng thiết lập địa chỉ email của chúng tôi "service@viewfruit.com" vào danh sách liên lạc.
Cách thiết lập cụ thể như hình dưới đây.
Thành viên thân mến, Để có thể nhanh chóng nhận được mail điều tra, xin bạn vui lòng thiết lập như sau
1. Nếu bạn không sử dụng gmail đăng ký, xin vui lòng thiết lập địa chỉ email của chúng tôi "service@viewfruit.com" vào danh sách tin cậy.
2. Nếu bạn đăng ký bằng gmail xin làm theo bước giới thiệu trong hình minh họa

Thành viên thân mến, do gần đây hệ thống mail có sự cố, một số thành viên sẽ không thể nhận được mail mời tham gia điều tra từ phía chúng tôi. Xin bạn thông qua máy tình hoặc ứng dụng điện thoại để tham gia điều tra. Ngoài ra tải ứng dụng bạn còn có thể nhận được 100 điểm thưởng bạn nhé.

Các chủ đề nóng V-Chat

Cảm xúc