×

Tải App (ứng dụng) để nhận 100 điểm thưởng!

  Bỏ qua

Đăng nhập blog Đăng ký blog

Tài khoản
Mật mã

  Tìm lại mật mã

Thông báo mới nhất

1. Bạn tham gia đăng ký, sau đó hoàn thành thông tin, hệ thống sẽ gửi mail mời bạn tham gia điều tra. Tích lũy điểm đến 2500 thì có thể đổi thành 5 USD.

2. Tải App cho điện thoại http://vn.viewfruit.com/Mobile/viewfruitapp.

3. Mọi thắc mắc xin gửi về Facebook:Viewfruit Việt Nam hoặc Email: support-vn@viewfruit.com.

4. Kiểm tra tk Paypal thật kỷ trước khi gửi yêu cầu thanh toán (TK paypal: email bạn đăng ký với Paypal).


Các chủ đề nóng V-Chat

Cảm xúc