Tìm hiểu và sử dụng Viewfruit Nếu bạn không tìn thấy câu trả lời trong mục này, xin vui lòng thông qua
" Gửi thắc mắc/kiến nghị trực tuyến "
gửi thư cho chúng tôi.

Doanh nghiệp khảo sát

Doanh nghiệp khảo sát là gì?
Thành viên mới làm sao có thể tham gia vào điều tra?
Cách nào để không bỏ lỡ các hạng mục điều tra?
Tại sao có những hạng mục điều tra sau khi hoàn thành điềm là điểm tạm thời?
Tại sao có những hạng mục tôi có thể tham gia nhưng lại hiển thị là điều kiện không phù hợp hoặc số lượng đã đầy?
Tại sao có những lúc không thể truy cập vào điều tra?
Sau khi hoàn thành điều tra không được cộng điểm?
Tại sao có những điểm của hạng mục điều tra sau khi thẩm định không thông qua và bị trừ?
Làm sao hủy tài khoản Viewfruit?

Giải thích điểm thưởng

Thông thường chu kỳ đổi điểm mất bao lâu?
Sau khi đổi điểm không nhận được tiền?

Giới thiệu có thưởng

Làm cách nào để giới thiệu bạn bè người thân, thành lập Nhóm điều tra cho riêng mình?
Sau khi có Nhóm điều tra, bạn có thể nhận được bao nhiêu điểm thưởng?
Giới thiệu về chúng tôi
Giới thiệu về chúng tôi
Thiết lập Avatar
Kiến nghị
Giúp đở thành viên mới
Viewfruit là gì
Đăng ký miễn phí
Vấn đề thường gặp
Quy tắc website
Quy tắc đổi điểm thưởng
Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng
Công cụ Viewfruit
Tải APP
Điện thoại WAP
Trung tâm hợp tác
Liên minh website
Hợp tác truyền thông

Tải Viewfruit APP Tải APP

Liên minh website marketing@viewfruit.com

Hợp tác truyền thông marketing@viewfruit.com

Nhiều điều traMỗi ngày nhận điều tra mới
Điểm thưởng caoĐiểm thưởng cao
Đổi tiền nhanhTiền thưởng sẽ nhanh chóng đến tài khoản của bạn
An toàn đảm bảoXác nhận tên thật làm tăng tính bảo mật
Copyright © 2012 - 2019, Viewfruit