V-Chat
Thư ký của Viewfruit2019-02-14 20:04

Nếu tham gia bất thường hoặc không nhận được điểm thưởng, bạn cần chú ý nhanh chóng chụp lại màn hình bạn nhé, sau đó gửi thông tin này về support-vn@viewfruit.com hoặc facebook: Viewfruit Việt Nam

Thư ký của Viewfruit2019-02-14 20:03

Trong quá trình tham gia điều tra, bạn cần chú ý trả lời một cách có logic bạn nhé. VD, bạn chọn năm sinh 1900 nhưng sau đó lại chọn 40 tuổi thì bạn sẽ bị loại. Ngoài ra nếu nhận được lời mời điều tra, bạn cần nhanh chóng tham gia để tránh người cùng nhà hoặc cùng cơ quan cũng tham gia và hoàn thành trước (lỗi IP tham gia nhiều lần). Khi đó bạn sẽ không thể tiếp tục điều tra.

Thư ký của Viewfruit2019-02-14 20:00

Trong quá trình tham gia điều tra, bạn sẽ được hỏi 1-2 câu hỏi trước khi tham gia điều tra chính thức. Các câu hỏi này rất quan trong, nếu bạn đưa ra các thông tin không phù hợp với nhà điều tra, bạn sẽ bị loại.

Thư ký của Viewfruit2019-02-14 19:57

Thành viên thân mến, các bạn hoàn thành các thông tin cá nhân và thông tin có giá trị để có thể nhận được nhiều hơn nữa điều tra bên phía mình.

Xin Dao2019-02-13 16:25

hahaha

HienBV2019-02-12 17:15

flajabi2019-02-12 12:10

Sao điểm sau khi hoàn thành khảo sát của mình lâu được duyệt thành điểm có thể rút thế nhỉ. Đợi quá lâu

vanoainvdlbp2019-02-12 11:31

Sau tên của mình có chữ "LV.3" nghĩa là gì, có ai biết chỉ giúp xin cảm ơn.

2019-02-05 21:22

Mạc Thành2019-02-05 10:11

#websaithanh

  •  
Home
Thư hệ thống
V-Chat
Vòng bạn bè
Tôi