Điện thoại trên tay Điều tra không ngại

Lướt ngón tay, tham gia điều tra, kiếm tiền dễ dàng
Kết bạn chát chít, chia sẽ từng chút, làm cuộc sống nhiều màu sắc
Mời bạn bè, kết thành nhóm, cùng tham gia cùng nhận quà

Tải phiên bản Android Tải phiên bản Iphone
Quét mã QR

Điều tra nhiều Điểm thưởng cao Mỗi ngày nhận điều tra mới

Tham gia điều tra nhận tích điểm
Kịp thời tham gia, tránh số lượng hạng mục đầy

  • Điều tra nhiều
  • Điểm thưởng cao
  • Sự kiện thú vị

Đổi tiền nhanh PayPal Tiền thưởng sẽ nhanh chóng đến tài khoản của bạn

Điểm thưởng Đổi tiền mặt
Quản lý điểm nhanh chóng Kịp thời xem điểm đạt được

  • Đổi tiền nhanh
  • Mời có thưởng
  • An toàn đảm bảo

Tạo phiếu bầu Kết bạn chát chít Phát hành nhóm

Kết giao bạn bè để cùng chia sẽ các việc thú vị
Nhận thông tin tức thời của bạn bè Nâng cao tỷ lệ điều tra thành công

  • Kết bạn chát chít
  • Tạo phiếu bầu
  • V-Chat

Tải App Viewfruit

Đăng ký miễn phí, không yêu cầu, không giới hạn

Tải bản Android Tải bản Iphone
Quét mã QR