Hợp tác truyền thông
Phương thức hợp tác: *Bảng nhiệm vụ (CPA): Thông qua bảng nhiệm vụ để kết nối lượng truy cập với các hạng mục điều tra của chúng tôi, sau khi thành viên tham gia điều tra thành công, các câu trả lời hợp lý, chúng tôi sẽ gửi cho bạn phần thưởng hậu hĩnh.
*API (CPA): Thông qua hệ thống kết nối API, tự động kết nối dung lượng truy cập của bạn với hạng mục điều tra của chúng tôi. Các giám đốc hạng mục điều tra của chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý hợp lý lượng truy cập vào các hạng mục điều tra thích hợp, bạn không không cần quản lý bất kỳ hạng mục nào.
Chúng tôi cung cấp một lượng lớn hạng mục điều tra online, nếu như website của bạn có một lượng truy cập lớn và bạn muốn sử dụng nó để chuyển hóa thành thu nhập, nhận được lợi nhuận bất ngờ, chúng tôi sẽ là đối tác tốt nhất với bạn
Liên hệ với chúng tôi: